• icon Cimbalová kapela
  • icon Evergreenová kapela
image
image

Výchovné koncerty pre ZŠ a MŠ

Pre naše ďalšie generácie je dôležité, aby sa neustále budoval vzťah detí a mládeže k našim tradíciám a deti dostali možnosť poznať ľudové piesne našich starých rodičov. Práve oni ich neskôr odovzdajú ďalším generáciám. Ľudové piesne sú odkazom našich predkov a mali by sme toto vzácne dedičstvo uchovávať i cez naše deti.

Program výchovného koncertu prispôsobujeme vekovej kategórií detí. Deti sú veľmi vďačnými divákmi so záujmom o ľudové piesne.

V roku 2014 sme s významnou naftovou spoločnosťou realizovali úspešný projekt „Spieva celé Slovensko“, v rámci ktorého sa uskutočnili výchovné koncerty na 14 základných školách. Cieľom projektu bolo udržiavať slovenské ľudové piesne v povedomí detí a mládeže a budovať ich vzťah k slovenskej národnej kultúre a dedičstvu našich predkov.